Chào mừng đến với Investlink
“Xả hàng” IPO doanh nghiệp nhà nước

“Xả hàng” IPO doanh nghiệp nhà nước

 

Cổ phần hóa DNNN đang đến giai đoạn “nước rút”. Hoàn thành đúng tiến độ không còn là vấn đề, mà tính hiệu quả thực sự hiện là quan tâm lớn nhất.

Ảnh:  Trường Nikon
Ảnh: Trường Nikon

Đang có một nghịch lý diễn ra giữa thực trạng kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch cổ phần hóa các tập đoàn và tổng công ty này. Thông thường, trước khi “đem trâu ra chợ” để bán, “trâu” phải được chăm cho béo tốt mới mong đạt được giá bán cao. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, việc tấp nập cổ phần hóa trong tình trạng doanh nghiệp “teo tóp” cũng chẳng khác nào việc xả hàng ế cuối năm.

Theo báo cáo của Chính phủ về thực trạng cơ chế chính sách và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước vào tháng 4.2014, tổng tài sản của các tập đoàn và tổng công ty đã tăng từ 751 ngàn tỉ đồng (2006) lên 2.393 ngàn tỉ đồng vào năm 2012, tăng 318%. Tuy nhiên, nếu như tổng số nợ phải trả năm 2006 chỉ là 420 ngàn tỉ đồng (bằng 1,32 lần vốn chủ sở hữu), thì đến con số này vào năm 2012 đã là 1.349 ngàn tỉ đồng so với con số 922 ngàn tỉ đồng vốn chủ sở hữu. Theo đánh giá của nhiều c