Chào mừng đến với Investlink
Cẩn thận với những rủi ro khi thực hiện hợp đồng BCC

Cẩn thận với những rủi ro khi thực hiện hợp đồng BCC

Mạnh Cường 

Hợp đồng BCC là hình thức đầu tư phổ biến mà các nhà đầu tư thường sử dụng vì những lợi ích, đặc biệt là tính nhanh, gọn trong việc ký kết, cũng như thực hiện hợp đồng. Bên cạnh những lợi ích mang lại, hình thức đầu tư này cũng tìm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Hợp đồng BCC theo quy định pháp luật hiện nay

Theo quy định tại Luật Đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việc ký kết hợp đồng BCC được thực hiện theo quy định pháp luật dân sự. Trong trường hợp, có nhà đầu tư nước ngoài tham gia thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Các bên được phép thỏa thuận những nội dung trong hợp đồng không trái quy định của pháp luật nhưng vẫn phải có các điều khoản chủ yếu bao gồm:

“a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư; b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh; c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên; d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng; đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng; e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng; g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.”

Các bên tham gia hợp đồng BCC không phải thành lập một pháp nhân mới mà chỉ cần thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Ngoài ra, Luật Đầu tư còn quy định về thành lập văn phòng điều hành và chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Có thể thấy quy định của pháp luật về hợp đồng BCC còn chưa được chi tiết, cụ thể nên tìm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư khi thực hiện hợp đồng.

Những rủi ro khi thực hiện hợp đồng BCC

Quy định về việc không yêu cầu thành lập pháp nhân mà chỉ cần ban điều phối thực hiện hợp đồng tạo ra nhiều rủi ro.

Thứ nhất, khó khăn trong việc xác định được chủ thể đại diện để hoạt động và giao dịch với bên thứ ba.

Vì ban điều phối chỉ là một cơ quan được thành lập để thực hiện hợp đồng, nhưng không đồng thời là đại diện của các bên trong hợp đồng BCC khi hoạt động và thực hiện giao dịch với bên thứ ba. Trong trường hợp này, các bên phải thỏa thuận để chọn sử dụng con dấu và tên pháp nhân (sau đây gọi là danh nghĩa) của một nhà đầu tư để tiến hành giao dịch với bên thứ ba. Việc sử dụng danh nghĩa của một nhà đầu tư phần nào tạo ra khó khăn đối với nhà đầu tư còn lại trong hợp đồng BCC.

Dẫn chứng từ một vụ việc trong thực tế, trong vụ hợp tác kinh doanh đua ngựa giữa Câu lạc bộ Phú Thọ và Công ty Thiên Mã, các bên thỏa thuận sử dụng danh nghĩa của Câu lạc bộ Phú Thọ để hoạt động, lúc này Công ty Thiên Mã muốn gửi bất kỳ công văn đến Sở Thể dục – Thể thao thì đều phải đi đến trực tiếp cơ quan của Sở để giải trình về việc sử dụng danh nghĩa của Câu lạc bộ Phú Thọ.

Không chỉ vậy, Công ty Thiên Mã không thể chủ động trong hoạt động của mình khi thường xuyên phải “xin phép” Câu lạc bộ Phú Thọ trong việc sử dụng danh nghĩa của Câu lạc bộ.

Như vậy, việc thỏa thuận để sử dụng danh nghĩa của một nhà đầu tư trong hợp đồng BCC có thể tạo ra những khó khăn cho nhà đầu tư còn lại trong quá trình hoạt động. Trong trường hợp xấu nhất là các nhà đầu tư không thể thỏa thuận để sử dụng danh nghĩa của bên nào, hợp đồng BCC có thể phải chấm dứt.

Thứ hai, khó khăn trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm trước những nghĩa vụ khi có tranh chấp với bên thứ ba phát sinh. Vì sử dụng danh nghĩa của một nhà đầu tư nên khi phát sinh tranh chấp, chủ thể được yêu cầu phải chịu trách nhiệm đầu tiên là nhà đầu tư được sử dụng danh nghĩa.

Tuy nhiên, trách nhiệm phát sinh với bên thứ ba xuất phát từ việc thực hiện hợp đồng BCC giữa các nhà đầu tư, nghĩa là hai bên cùng thống nhất ý chí trong việc thực hiện hợp đồng với bên thứ ba, nên các nhà đầu tư phải liên đới chịu trách nhiệm mới đảm bảo công bằng cho các bên. Nếu nhà đầu tư còn lại trong hợp đồng từ chối chịu trách nhiệm liên đới, nhà đầu tư được sử dụng danh nghĩa phải tốn thời gian, công sức trong việc chứng minh trước cơ quan tố tụng là tòa án hay trọng tài về trách nhiệm liên đới của nhà đầu tư còn lại.

Thứ ba, rủi ro từ việc quản lý, điều hành của ban điều phối. Luật Đầu tư cho phép các bên trong hợp đồng BCC được tự do thỏa thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối.

Tuy nhiên, việc thành lập ban điều phối thực hiện hợp đồng mà không có một quy định pháp luật về kiểm tra, giám sát đối với ban điều phối sẽ gây khó khăn trong quá trình quản lý cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các bên trong hợp đồng BCC lợi dụng ban điều phối thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Hợp đồng BCC tìm ẩn nhiều rủi ro mà nhà đầu tư phải cân nhắc trước khi ký kết hợp đồng để tham gia. Để đảm bảo quyền lợi cũng như hạn chế những tranh chấp gặp phải, nhà đầu tư nên tìm hiểu về đối tác của mình, dự liệu những rủi ro có thể gặp phải và thỏa thuận rõ nội dung trong hợp đồng BCC.

Tác giả

Gởi phản hồi

Email sẽ không bị hiển thị public. Trường bắt buộc nhập *